ВСП "Вільногірський фаховий коледж Українського державного університету науки і технологій"

Posted on

Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (частина І ст.50 “Закону України про освіту”) .

Posted on

Основні напрямки методичної роботи

Основні напрямки методичної роботи: – надання методичних консультацій викладачам; – спрямування і координація роботи циклових комісій коледжу; – розробка, апробація та впровадження освітніх технологій, інноваційних методик у освітній процес; – створення комплексу методичного забезпечення навчальних дисциплін; – розробка й упровадження в практику роботи циклових комісій методичних рекомендацій, положень щодо вдосконалення науково-методичної роботи, – професійної підготовки майбутніх фахівців; – сприяння розвитку творчого потенціалу […]

Posted on

Авторські поезії “Моя незламна Україна”

ДУ ” Науково-методичний центр ВФПО” у жовтні місяці 2023 року опублікував збірку “Моя незламна Україна”. Авторські поезії здобувачів освіти і викладачів закладів фахової передвищої освіти. Поетична збірка об’єднала в собі сотні віршів на різну тематику та в різних жанрах. Однак, зважаючи на ситуацію в Україні, значну її частину становить поезія військово-патріотичної тематики. Щира, болісна, але […]