Основні напрямки методичної роботи

Основні напрямки методичної роботи

Основні напрямки методичної роботи:

– надання методичних консультацій викладачам;

– спрямування і координація роботи циклових комісій коледжу;

– розробка, апробація та впровадження освітніх технологій, інноваційних методик у освітній процес;

– створення комплексу методичного забезпечення навчальних дисциплін;

– розробка й упровадження в практику роботи циклових комісій методичних рекомендацій, положень щодо вдосконалення науково-методичної роботи, – професійної підготовки майбутніх фахівців;

– сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створення організаційних умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації педагогів;

– вивчення й узагальнення позитивного педагогічного досвіду викладачів коледжу, педагогічних працівників інших закладів освіти, ознайомлення – педагогів  з цим досвідом та його впровадженням;

– залучення викладачів до методичної, науково-дослідної роботи;

– робота з молодими викладачами;

– допомога в підготовці викладачів до атестації.

adminhq
Author