Програми вступних випробувань

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ для абітурієнтів, які вступають на денну форму навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник»  за спеціальністю 133  «Галузеве машинобудування»

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ФАХОВИХ  ІСПИТІВ для абітурієнтів, які вступають на навчання  для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані  технології»

ПРОГРАМА співбесіди З МАТЕМАТИКИ для осіб, які мають спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра; для категорії осіб, які визнанні інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення), на спеціальності: 151  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 133  Галузеве машинобудування; 136  Металургія.

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З МАТЕМАТИКИ для абітурієнтів, які вступають на денну форму навчання на основі базової загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра за спеціальностями: 151  Автоматзація та комп’ютерно-інтегровані техноогії; 141  Електроенергетика,  електротехніка та електромеханіка; 133  Галузеве машинобудування; 136  Металургія

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ФАХОВИХ  ІСПИТІВ для абітурієнтів, які вступають на денну та заочну форму навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю: 141  «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З МЕТАЛУРГІЇ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фаховий молодший бакалавр

ПРОГРАМА вступних випробувань з української мовдля абітурієнтів, які вступають в коледж для здобуття освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ з української мови і літератури для абітурієнтів, які вступають на основі базової загальної середньої освіти та мають спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра; для категорії осіб, які визнанні інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення), на спеціальності: 141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 133  Галузеве_машинобудування; 151 Автоматизація та комп′ютерно-інтегровані технології; 136 Металургія.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ з предмета «Українська мова» для вступних іспитів на базі 11 класів

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ з предмета «Українська мова» для вступних іспитів на базі 9 класів