Атестація педагогічних працівників

Типове Положення про атестацію педагогічних працівників

https://drive.google.com/file/d/1EY0qDef7Vtf6feZP2Q2UgVHfxE20eh6s/view?usp=sharing

Атестаціяце мотивація до фахового й особистісного зростання кожного педагогічного працівника

      Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

     Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

     Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

Атестація для педагога – це важливий етап його професійного життя, точка опори для подальших здобутків і звершень на педагогічній ниві, отже побажаємо їм творчих злетів, професійних успіхів та постійного самовдосконалення!

Атестація 2021

СПИСОК

викладачів, які підлягають атестації у 2020-2021 навчальному році

П.І.Б.

Посада

На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії

«спеціаліст вищої категорії»

1

Абросімова Ірина Миколаївна

викладач

2

Мороз Людмила Андріївна

викладач

3

Міхно Людмила Олексіївна

викладач

4

Гончар Ольга Володимирівна

викладач

5

Гадик Вікторія Анатоліївна

викладач

6

Клименко Ірина Василівна

викладач

На  присвоєння кваліфікаційної категорії

«спеціаліст другої категорії»

1

Красношлик Ольга Олександрівна

викладач

2

Сало Тетяна Сергіївна

психолог

На відповідність раніше присвоєному педагогічному званню

«викладач-методист»

1

Мороз Людмила Андріївна

викладач

2

Міхно Людмила Олексіївна

викладач

3

Гончар Ольга Володимирівна

викладач

На  присвоєння педагогічного звання

«викладач-методист»

1

Гадик Вікторія Анатоліївна

викладач

Наказ про підсумки атестації комісією І рівня

https://drive.google.com/file/d/1AEppzR3QgKPXxeC6sDi6G_vwnkXuEviX/view?usp=sharing