Циклова комісія соціально-економічних дисциплін

Голова циклової комісії: Мороз Л.А. Члени циклової комісії: Соха О.А., Клименко І.В., Міхно Л.О., Баркова Т.В.,
Марущенко А.П.


Основною метою діяльності циклової комісії соціально-економічних дисциплін є підвищення професійної майстерності та творчого потенціалу викладачів, розвиток інноваційної діяльності колективу викладачів циклової комісії. Основними напрямками роботи комісії є розробка й упровадження в практику роботи методичних посібників, узагальнення позитивного педагогічного досвіду, залучення викладачів і студентів до навчально-методичної та дослідної роботи, формування майбутніх громадян України.