Циклова комісія механіко-технологічних дисциплін

Циклова комісія механіко-технологічних дисциплін

Голова циклової комісії: Гончар О.В.
Члени циклової комісії: Абросімова І.М., Черненко Л.І., Коваль Л.О., Терещенко М.М., Войтаник О.В.

Основна робота циклової комісії механіко-технологічних дисциплін  полягає у сприянні формуванню і закріпленню вмінь та навичок, підвищенню рівня технічної грамотності здобувачів освіти рівня молодшого спеціаліста з дисциплін механіко-металургійного напрямку. До складу комісії входять 6 високопрофесійних фахівців, 4 з яких  - викладачі вищої кваліфікаційної категорії причому 2 з них мають звання «викладач-методист» та 2 викладачі 1 кваліфікаційної категорії. Реалізація перспектив діяльності циклової комісії полягає в підвищенні якості навчання студентів та отриманні ними необхідних для здійснення професійної діяльності знань, вмінь та навичок. Під керівництвом викладачів комісії студенти залюбки приймають участь у конкурсах, квестах, а також науково-практичних конференціях, олімпіадах та студентських кейс-чемпіонатах.

adminhq
Author