Циклова комісія загальноосвітніх та загальнотехнічних дисциплін

Циклова комісія загальноосвітніх та загальнотехнічних дисциплін

Єдиний шлях, який веде до знання,  —  це діяльність

Бернард Шоу

Оновлений склад циклової комісії:

 • Гибало Тетяна Геннадіївна –голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач – методист, викладач математики, вищої математики, інформатики, комп’ютерної техніки.
 • Погребняк Олена Вадимівна – директор ВКНМетАУ, спеціаліст вищої категорії, викладач – методист, викладач математики, вищої математики;
 • Гадик Вікторія Анатоліївна – спеціаліст вищої категорії, викладач- методист, викладач математики, вищої математики, інформатики;
 • Дерко Карина Геннадіївна  – керівник фізичного виховання, викладач фізичного виховання;
 • Карпич Лариса Андріївна – спеціаліст, викладач хімії, фізичної хімії;
 • Лутавінова Юлія Олександрівна – спеціаліст, викладач біології та екології, домедичної підготовки;
 •  Цибульський Олександр Валерійович – спеціаліст першої категорії, викладач фізичної культури, фізичного виховання.

Основне завдання, над яким працює комісія, – це формування висококваліфікованого фахового молодшого бакалавра з належним рівнем знань, загальнолюдської культури, толерантності, творчої та всебічно розвиненої, свідомої особистості, справжнього патріота України.

Основні напрямки роботи комісії:

 • впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;
 • розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчання;
 • робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості;
 • індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів;
 • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів. 

Викладачі циклової комісії намагаються відходити від авторитарно-репродуктивного навчання, моделюючи таку систему, яка б формувала у студентів ініціативність, інноваційність, мобільність, гнучкість, динамізм, конструктивність, комунікативність тощо. З метою розв’язання цих завдань циклова комісія впроваджує активні та інтерактивні методи, новітні технології навчання, які базуються на компетентністному підході. Кожен викладач комісії вважає, що доцільно використовувати таку організацію навчальної діяльності, внаслідок якої здійснюється взаємодія викладача та студента, збігається їхня мета. 

Роботу циклової комісії можна охарактеризувати словами чеського педагога Ян Амоса Коменського:«Їм вручено чудову посаду, вище за яку нічого не може бути під цим сонцем».

adminhq
Author